ERMi teaduse veeb

Eesti Rahva Muuseumi teaduse rubriigi veebiosa

Viisin Eesti Rahva Muuseumis läbi kaks põnevat töötoa päeva, kus me ühiselt mõtestasime ERMi teaduse veebi võimalikke auditooriume ja seda, kuidas veeb peaks end külastajale näitama. Kasutasime kohandatud disainisprinti ja teisi meetodeid, et saavutada tulemusi.

Mida me siis täpsemalt tegime?
📍 ERMi teaduse veebi kaardistamine: Analüüsisime, mis toimib hästi ja mis vajab parandamist. Auditoorium on mitmekesine, kuid meie fookuses olid kolm olulist auditooriumigruppi.
📍 Persoonade loomine: Kolme peamise auditooriumigrupi jaoks lõime persoonad, et paremini mõista nende ootusi ja valupunkte. See aitas meil kujundada veebikogemust, mis vastab külastajate vajadustele.
📍 Inspiratsioon otsimine: Kõik osalejad uurisid erinevaid veebilehti, mis neid inspireerisid. Leidsime ühisosa inspireerivate näidete vahel ja märkasime, et teaduse puhul on lihtne ja hästi struktureeritud sõnum väga oluline.
📍 Kiire probleemilahendus: Proovisime leida igaüks 8 minutiga vähemalt 8 lahendust probleemile ning visandasime need paberile. Loovus ja kiire mõtlemine olid võtmesõnad!
📍 Teemade kaardistamine: Mõtlesime, millised teemad peaksid avanema ERMi teaduse esilehel, ning arutasime, milline peaks olema iga teema tutvustuse lehekülg.

See oli tõeliselt põnev teekond, ja ma imetlen muuseumitöötajate asjalikkust ja pühendumust.

Töötubade läbiviimine, üks harjutusi on sailboat.

Töötubade läbiviimine: struktureeritud lähenemine probleemide lahendamisele

Töötoad on ettevõtlusmaailmas tõusnud esiplaanile kui üks parimaid viise, kuidas meeskondi kaasata, probleeme lahendada ja uusi ideid genereerida. Aga miks on need nii populaarsed ja tõhusad? Vaatame lähemalt.

1. Modereerija on meeskonnale suunanäitaja

Modereerija roll töötoas on palju enamat kui lihtsalt juhtimine. Ta on nagu kapten laeval, kes:

 • Hoiab kursil: Modereerija veendub, et kõik osalejad püsiksid teemas ja ei kalduks kõrvale. See tagab, et töötuba oleks produktiivne ja eesmärgipärane.

 • Tagab kõigile sõna: Modereerija julgustab kõiki osalema, isegi neid, kes on loomult vaiksemad. See aitab kaasata kõiki meeskonna liikmeid ja tagab, et kõikide ideed ja mõtted saavad kuuldud. Selleks kasutab ta erinevaid harjutusi, mis lubavad ka kõige tagasihoidlikemal oma mõtteid esitada.

2. Paindlikkus on võti

Isegi kui on olemas kindel plaan, võib elu tuua üllatusi. Töötubades on võimalik kiiresti reageerida muutustele:

 • Kui selgub, et esialgne probleem või eesmärk ei olnud päris õige, saab meeskond kohe suunda muuta. See tähendab, et ei kulutata aega ebaolulisele ja keskendutakse sellele, mis on tegelikult oluline.

3. Fookus olulisele

Töötubades ei raisata aega. Kõik teavad, millele keskenduda:

 • Olulised teemad ja probleemid tuuakse esile. See aitab meeskonnal näha suurt pilti ja mõista, mis on tõeliselt oluline.

4. Demokraatia töötoas

Erinevalt tavalistest koosolekutest, kus sageli räägivad vaid mõned:

 • Töötubades on spetsiaalsed harjutused ja tegevused, mis annavad kõigile võimaluse sõna võtta. See tähendab, et kõikide häält kuuldakse ja kõikide panust hinnatakse.

Kokkuvõtteks

Töötubade populaarsus ei ole juhuslik. Need on loodud selleks, et aidata meeskondadel tõhusamalt töötada, keskenduda olulisele ja kaasata kõiki liikmeid. Kui soovid oma meeskonna tööd tõhustada, kaaluge kindlasti töötubade kasutamist.

Töötuba - inimesed istuvad laua taga ja on asised.

Miks on hea võtta töötoa toimimiseks moderaator?

Sissejuhatus


Töötoad on võimas tööriist nii ettevõtete sisemiseks arenguks kui ka üksikisikute oskuste täiustamiseks. Need pakuvad struktureeritud keskkonda, kus saab omandada uusi teadmisi, jagada kogemusi ja suhelda erinevate inimestega. Ent miks võiks olla hea mõte kaasata töötoa korraldamisel professionaalne vahendaja? Vaatleme lähemalt mõningaid põhjuseid.

Objektiivsus ja neutraalsus


Vahendaja saab aidata töötoal püsida keskendunud ja objektiivsel kursil, aidates vältida konflikte ja grupisisesi pingelisi olukordi. Tema neutraalsus aitab tagada, et kõik osalejad tunneksid end kuuldud ja mõistetud.

Tõhus ajajuhtimine


Kogenud vahendaja oskab hoida arutelu joonel ning tagada, et töötuba järgiks ajakava. See omakorda aitab tõhusamalt kasutada aega ja hoida osalejate tähelepanu terve ürituse vältel.

Paindlikkus ja kohandamine


Vahendaja suudab kohandada töötoa sisu vastavalt grupi vajadustele ja dünaamikale, aidates seeläbi kaasa produktiivsemale ja tulemuslikumale üritusele.

Grupi dünaamika parendamine


Kvalifitseeritud vahendaja suudab luua grupile sobiva õhkkonna, toetades sellega üksteisemõistmist ja koostööd osalejate vahel. Tema oskus juhtida grupiprotsesse on hädavajalik, et tagada positiivne ja toetav töötoa õhkkond.

Kokkuvõte


Töötoa korraldamisel on vahendaja kaasamine oluline samm, et tagada ürituse edukus. Eksperditeadmised ja kogemused, objektiivsus, tõhus ajajuhtimine ning võime kohandada sisu grupi vajadustele ja dünaamikale on vaid mõned põhjused, miks kaaluda professionaalse vahendaja palkamist.

Lisaks tagab vahendaja neutraalsus sujuva ja konfliktivaba arutelu, mis aitab kaasa grupi üldisele üksteisemõistmisele ja koostööle. Seega, kui plaanite korraldada töötoa, kaaluge kindlasti professionaalse vahendaja kaasamist – see võib osutuda teie ürituse edu võtmeks.

Allikas: unsplash.com

Miks modereeritud töötoad on võimsad?

Tänapäeva kiirelt arenevas ärimaastikus ei ole edukad meeskonnad mitte ainult üksikisikute kogumid, vaid oskuste, ideede ja koostöö sünergial põhinevad meeskonnad. Meeskonna potentsiaali maksimeerimine nõuab enamat kui lihtsalt andekate inimeste koondamist; see nõuab tõhusat suhtlemist, ühiseid eesmärke ja struktureeritud lähenemist probleemide lahendamisele. Siinkohal tulebki appi töötubade korraldamine, mis on võimas vahend, mille abil saab kasutada meeskonna kollektiivset potentsiaali. Selles postituses uurime, mis on töötubade korraldamine ja kuidas see võib aidata teie meeskonnal jõuda uute kõrghetkedeni.

Mis on töötubade modereerimine?


Töötubade korraldamine on struktureeritud protsess, mille käigus kvalifitseeritud moderaator juhendab inimesi arutelude, tegevuste ja harjutuste kaudu, et saavutada konkreetne tulemus või eesmärkide kogum. Need eesmärgid võivad ulatuda uuenduslike ideede genereerimisest kuni keeruliste probleemide lahendamiseni või meeskonna dünaamika parandamiseni.

Töötubade moderaatori roll


Töötubade moderaatoril on oluline roll kohtumise edukuses. Ta tegutseb neutraalse osapoolena, tagades, et töötuba jääb keskendunuks ja produktiivseks. Siin on mõned moderaatori peamised ülesanded:

 1. Selgete eesmärkide püstitamine: Moderaator alustab seminari eesmärkide ja tulemuste määratlemisega, tagades, et kõik on algusest peale ühel meelel.
 2. Turvalise keskkonna loomine: Nad loovad osalejatele turvalise ja avatud ruumi, kus nad saavad jagada ideid ja väljendada end ilma hirmuta hinnangute andmise ees.
 3. Aja juhtimine: aja juhtimine on oluline, et hoida töötuba õiges suunas. Moderaatorid tagavad, et arutelud ja tegevused jäävad ettenähtud ajakavasse.
 4. Arutelude juhtimine: Nad esitavad uurivaid küsimusi, julgustavad aktiivset osalemist ja aitavad lahendada seminari käigus tekkida võivaid probleeme või konflikte.
 5. Oskuste dokumenteerimine: Moderaatorid dokumenteerivad peamised järeldused ja tegevuspunktid, tagades, et meeskonna töö ei läheks pärast seminari kaduma ega ununeks.

Töötubade modereerimise eelised meeskondade jaoks


Nüüd, kui oleme määratlenud töötubade modereerimise, uurime, kuidas see võib teie meeskonnale kasulik olla:

 1. Parem kommunikatsioon:
  Tõhus kommunikatsioon on iga eduka meeskonna selgroog. Töötoad pakuvad meeskonnaliikmetele struktureeritud platvormi, et nad saaksid oma ideid, muresid ja ettepanekuid avalikult väljendada. Kvalifitseeritud moderaator saab neid vestlusi juhtida, tagades, et kõik hääled saavad kuuldavaks, ja edendades läbipaistva suhtlemise kultuuri.
 2. Parem probleemide lahendamine:
  Töötoad sobivad suurepäraselt keeruliste probleemide või väljakutsete lahendamiseks. Erinevate vaatenurkade toomine laua taha võib hõlbustatud töötubade abil viia uuenduslike lahendusteni, mida muidu ei oleks ehk avastatud. Moderaatori roll on juhendada meeskonda struktureeritud probleemilahenduse protsesside kaudu, edendades loovust ja kriitilist mõtlemist.
 3. Tugevdatud meeskonnadünaamika:Meeskonnadünaamika võib projekti muuta või hävitada. Modereeritud töötoad sisaldavad sageli meeskonnatöö harjutusi, mis aitavad meeskonnaliikmetel üksteist paremini mõista, usaldust luua ja nende töösuhteid tugevdada. Selle tulemuseks on parem koostöö ja ühtsem meeskond.
 4. Suurem omavastutus ja vastutus:
  Töötubade tulemused on tavaliselt määratletud tegevuspunktide ja eesmärkidena. Kui meeskonnaliikmed kaasatakse nende eesmärkide seadmisse, võtavad nad tulemuste eest vastutuse. Samuti aitavad modereeritud õpitoad määrata selgeid kohustusi, mis lihtsustab edusammude jälgimist ja meeskonnaliikmete vastutuse võtmist nende panuse eest.
 5. Kiirem otsuste tegemine:
  Töötoad pakuvad struktureeritud raamistikku otsuste tegemiseks. Modereerijad saavad meeskonda protsessi käigus juhendada, tagades, et otsused tehakse tõhusalt ja põhinevad ühisel arusaamal käsitletavatest küsimustest. See võib otsustusprotsessi märkimisväärselt kiirendada, mis on tänapäeva kiire ärikeskkonna tingimustes väga oluline.

Kokkuvõttes


Töötubade korraldamine on väärtuslik vahend teie meeskonna potentsiaali avamiseks. See parandab suhtlemist, probleemide lahendamist, meeskonna dünaamikat, vastutustunnet ja otsuste langetamist. Investeerides kvalifitseeritud moderaatoritesse ja kasutades seda lähenemisviisi, võib teie meeskond muutuda tõhusamaks, uuenduslikumaks ja edukamaks. Miks siis oodata? Alustage töötubade korraldamise eeliste ärakasutamist ja vaadake, kuidas teie meeskond tõuseb uutesse kõrgustesse.

Pidage meeles, et seminari edu sõltub suuresti moderaatori oskustest ja meeskonnaliikmete valmisolekust aktiivselt osaleda. Õige moderaatori ja pühendunud meeskonnaga üllatute, mida teie meeskond suudab koos saavutada.

Kui olete valmis oma meeskonna tulemuslikkust suurendama, kaaluge seminari korraldamise lisamist oma meeskonna rutiini. Tulemused võivad teid meeldivalt üllatada.