Tee otsuseid läbi meeskonna koostöö

Joonistatud pilt inimestest, kes istuvad laua taga ja arutavad ning laual on värvilised paberid.
demo-attachment-291-Brush

3 tunnine töötuba, kus üheskoos tehakse meeskonnana otsuseid. See metoodika annab sulle võimaluse olla oma konkurentidest edukam. 

See annab sulle võimaluse läheneda probleemide lahendamisele struktureeritult ja kindla tegevuskavaga, milliseid ülesandeid täita.

Kas järgnev kõlab tuttavalt?

Keeruline leida meeskonnaga ühist arusaamist?

Meeskonnana on raske leida ühist arusaamist, mistõttu on keeruline leida selget tegevuskava uute projektide käivitamisel või probleemide lahendamisel.

Liiga palju koosolekuid?

Terve nädala veedad sa erinevatel koosolekutel ning sul puudub võimalus koosolekutel tekkinud ülesandeid täita või puudub üldse võimalus mõttetööks, sest liigud koosolekult koosolekule.

Ülesannete rohkus, aga ei oska neid prioritiseerida?

Puudub selge teadmine, millised ülesanded tuleks esmajärjekorras lahendada. Puudu on selge visioon ja ülesannete olulisus.

Lõputud koosolekud - konkreetseid tegevusi kokku ei lepita?

Koguaeg toimuvad koosolekud, aga otsuseid vastu ei võeta. Lihtsalt arutatakse ja räägitakse, kuid selge tegevuskava puudub. Samuti pole selge, mis on igaühe roll koosolekul.

Sellele kõigele on lahendus

Struktuurne kord

Tuues kohtumistele kindla struktuuri läbi kindlate harjutuste, muutub töötuba tulemuslikuks ja kaasahaaravaks kohtumiseks.

Selge tegevuskava

Tee otsuseid ja planeeri tegevusi kiiresti ja efektiivselt ning seda kõike nii, et kõik teavad, mis nad tegema peavad.

Prioritiseerimine

Läbi kindlate harjutuste hoitakse fookust selgelt probleemil nii, et teemast kõrvale ei kalduta. See aitab ka prioritiseerida loodavat tegevuskava ja suurendada organisatsiooni eesmärke.

Too kõik ühele lehele

Meeskonna sünkroniseerimine - visualiseerides probleeme, otsuseid ja lahendusi, siis see aitab kaasa sellele, et terve meeskond teab, mis, miks ning kuidas.

Viime muutused ellu

Töötuba kestab kolm tundi ning selles töötoas kasutakse Lightning Decision Jam meetodit. Selle meetodi abil on võimalik jääda fokusseerituks ning struktureerituks.

Aitame sul läbi viia seda töötuba virtuaalselt või füüsilises ruumis.

Canvas with sailboat exercise.

Samm 1: probleemi defineerimine

Selgitame välja, mis vajab lahendamist ning sõnastame probleemi, mida lahendame hakkame.

Samm 2: inspiratsiooni otsimine

Otsime lahendusi, mida teised organisatsioonid on kasutanud sarnaste probleemide lahendamiseks. 

Samm 3: probleemi lahendamine

Iga osaleja ajurünnaku tagajärjel loob oma lahenduse probleemile. Nii kogume suuremal hulgal erinevaid võimalikke lahendusi. Seal juures saab olla loominguline ning mõelda kastist välja.

Samm 4: prioritiseerimine ja tegevuskava loomine

Vaatame, millised lahendused võiksid olla enim efektiivsed ja suurima mõjuga. Seejärel loome struktureeritud plaani, kuidas plaan ellu saaks viidud.