Unusta lõputud koosolekud!

Aitame juhtida töötubasid ja kohtumisi, et lühikese ajaga tuua selgus ja eesmärgid meeskonnale edasi liikumiseks.

Meie kliendid

htm
ERM
Rahvusarhiiv
Noorte Ettevõtlikkuse Labor

Mida me teeme?

Usume, et süstemaatiliselt korraldatud ja juhitud töötoad on võtmeks tõhusale meeskonnatööle ja innovatsioonile. Juhime töötubasid, tagades, et iga osaleja panus oleks kuuldud ja väärtustatud, ning et tulemused oleksid konkreetsete ja saavutatavate eesmärkidega.

viime läbi edukaid sinu vajadustele suunatuid töötubasid
joondame meeskondi ühise eesmärgi poole
aitame tuua innovatsiooni läbi ajurünnakute
kasvatame töötajate rahulolu

Juhime

Juhime erinevaid töötubasid, mis aitavad selgelt ja struktureeritult probleeme lahendada, uusi ideid luua ning tervet meeskonda joondada ühise eesmärgi poole.

Nõustame

Aitame sul luua kohtumistele ja töötubadesse struktuuri, mis toetab sinu eesmärke nii, et kõik oleksid kaasatud.

Koolitame

Viime läbi erinevaid koolitusi meeskondadele ja töötubade juhtidele. Kuid pakume ka teisi koolitusi.

Klientide Koostööpartnerite tagasiside

Haridus- ja Teadusministeerium palus Teamlabi appi korraldama ministeeriumi esimest keskkonnateemalist siseseminari. Kuna soov oli kasutada interaktiivset lähenemist ja kaasata aktiivselt töötajaid nii asutuste siseste prioriteetide kujundamisse kui ka probleemide sõnastamisse, siis otsisime koostööd Teamlabiga. Seminari peamine eesmärk oli lisaks teema tutvustamisele saada ka sisendit osalejatelt, et selgitada välja kõige olulisemad keskkonnateemad töötajatele, need reastada olulisuse alusel ning panna kirja ka esialgsed mõtted konkreetsete jätkutegevuste osas. Oleme ka ise interaktiivseid ja töötajaid kaasavaid metoodikaid varem kasutanud, kuid soovisime uudsemat lähenemist, sest mitmed mõtted on juba osalejatele tuttavad ja ehk liigagi ohtralt kasutaud ning oleme märganud osalejate teatud tüdimust kui mõnda metoodikat ( nt „Maailmakohvikut“) liialt palju kasutatakse. Seega, mitmed võtted töötajate kaasamiseks on küll tõhusad, aga oma uudsuse kaotanud. Kõige rohkem abi ja praktilist nõu soovisime saada sobivate metoodikate valikul, mis meie osalejate arvu ja seminari eesmärke arvestaksid. Korraldasime Teamlabiga eelkohtumise enne seminari, et ühiselt arutada, kuidas oleks kõige efektiivsem teemale läheneda. Reimoga arutelus jõudsime järeldusele, et õige lähenemise valikul on väga oluline arvestada ka osalejate tausta (meie seminari puhul olid lisaks oma asutuse töötajatele osalemas ka allasutuste töötajaid). Seega saime soovituse jagada grupp kaheks, sest tegelikult soovisime saada erinevatelt osalejagruppidelt erinevat sisendit edasise strateegia ja jätkutegevuste kujundamiseks. Erinevate metoodikate valikul saime mitmeid soovitusi, kuid lõpuks osutusid valituks „Purjeka meetod“ ja „Hull kaheksa“. Kõige imetlusväärsem oli, et Reimo suudab ülikiiresti reageerida ja nn puusalt tulistada erinevaid variante, mida võiks kasutada üritus eesmärgi saavutamiseks. Proovisime eelkohtumisel praktiliselt läbi teha ka valitud metoodikad ning kaardistasime vajalikud lisamaterjalid sellise interaktiivse sessiooni läbiviimiseks (nt pabertahvel, markerid, erinevate ruumide vajadused jne). Tänu Teamlabi abile saavutasime on seminaril kvaliteedihüppe töötajate kaasamisel, ühise arutelu käigus ja tänu Teamlabi „kõrvalt vaajata pilgule“ saime paremini paika seminari fookuse ning olime hästi ettevalmistunud, sest proovisime praktikas metoodikad läbi ning saime lisaks veel soovitusi ka teiste võtete osas, et seminari edukalt läbi viia (nt kuidas keeruliste küsimustega hästi toime tulla jne). Jäime seminari tulemustega väga rahule. Seega oleme väga tänulikud Teamlabile abi eest ning sooviksime kasutada neid ka oma tulevikus toimuvate seminaride vms meeskonnaürituste korraldamisel ja läbiviimisel. Soovitaksime Teamlabi abi kasutada kui on soov kasutada traditsioonilise loengu asemel interaktiivset lähenemist, tõhusalt kasutada etteantud aega (mida on alati liiga napilt!) ning võtta oma üritustest välja maksimaalne sisend järgmiste tegevuste jaoks. Koostöö oli ülimeeldiv ja professionaalne ning lähenemine kohandatud vastavalt meie asutuse vajadustele. Tagasiside osalejatelt oli väga hea 😊

Ülle Napa
Haridus- ja Teadusministeeriumi rohepoliitika nõunik

Töötasin Reimoga väga tihedalt koos 2021. aasta sügisel, kui Tartu Ülikool oli avalikustamas uut välisveebi. Meie ülesanne oli mõtestada veebi sisu, kirjeldada ja testida arendusi, koolitada ja juhtida veebitoimetajate tööd. Reimo on professionaalne, pühendunud, tähelepanelik ja põhjalik. Ta ei anna alla, vaid otsib lahendusi. Kui partnerid neid ei paku, siis mõtleb ta need ise välja. Isegi, kui lahendused ületavad esmapilgul tema arvatavaid kompetentsuse piire. Reimo on usaldusväärne. Selle aja jooksul, mil me koos töötasime, tundsin end tõeliselt hoituna, sest kui mul oli teiste projektidega muresid, siis leidis ta alati võimaluse kaasa mõelda ja lahendusi pakkuda. Hoolimata meeletust töökoormusest leidis ta alati hetke, et küsida, kuidas mul läheb. Reimo võib olla otsekoheselt terav, aga minu kogemus näitab, et tal on seni olnud alati õigus. Reimo on ilmselt üks parimaid partnereid, kellega ma olen koos töötanud.

Kaja Karo
Tartu Ülikool

I had the pleasure of working with Reimo when the research department of the Estonian National Museum enlisted his expertise to facilitate a design sprint aimed at developing a prototype for our website. The site has to cater to a diverse array of functions, services, and roles that the museum fulfils as a cultural, social, and economic institution, foregrounding particularly the academic research results and impacts. One of the unique challenges we faced was the varied audience we serve, ranging from the general public to scholars in specific academic fields. Unlike research teams in universities, whose primary focus is often academics and students, we needed a solution that could effectively resonate with both general audiences and fellow scholars. Reimo crafted a two-part workshop that fostered an open and participatory problem-solving process. Instead of just drafting potential user needs, design sprints are designed to collaborate in designing the solution themselves by merging a variety of perspectives. In his role as facilitator, Reimo skillfully navigated discussions, ensuring that ideas flowed freely while guiding us toward productive outcomes. His ability to facilitate discussions around alternative pathways and streamline ideas was valuable. The result? A prototype, which is ready for the next stage: user testing and finally, integration into our broader institutional web, standing as a distinct and visible unit. I can recommend Reimo to any team seeking a facilitator who can guide the design process and empower teams to collectively craft innovative solutions.

Pille Runnel
Eesti Rahva Muuseum

Ambitsioonikas meeskonnamängija, kes viib kõik alustatud projektid eduka lõpuni. Reimot ei heiduta keerulised läbirääkimised, osapoolte erinevad soovid ja nägemused ega muud temast sõltumatud takistused. Reimo on usaldusväärne projektijuht ja tiimimängija, kes mõtleb alati kaasa ning on suurepärane suhtleja. Suur kogemustepagas nii kommunikatsiooni kui ka turundusvaldkonnas on Reimo, kui projektijuhi, tugevuseks ja suureks eeliseks. Soovitan Reimoga koostööd teha, kui on vaja abi kommunikatsiooni, turunduse või veebilehtedega seotud teemadel.

Elina Klesman
SEO Studio

Reimo on väga hea suhtleja, mis teeb abi küsimise ja probleemide käsitlemise meeldivaks.

Kõnekoda
Logopeedilise Teraapia Keskus

Liitu uudiskirjaga

Kasulikud nõuanded ja pakkumised sinu postkastis.